5/12/15 Θεσσαλονίκη

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής-γενικής υγείας και αποκατάστασης, γονείς και καθε ενδιαφερόμενο
“ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μια διαδρομή με πολλές εκπλήξεις”ώρα 9.00-14.00,στο Ολυμπιακό (Αθλητικό) Μουσείο, Θεσσαλονίκη

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΔΕΠΥ (Παράρτημα Β. Ελλάδος), με τη συνεργασία του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου και με την υποστήριξη της Inte*learn 

Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δεν απαιτείται προεγγραφή για την παρακολούθηση της ημερίδας. Κατά τη διενέργεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί Βιωματική ομάδα εργασίας “Βασικές τεχνικές για την ψυχοεκπαίδευση των γονέων παιδιών με ΔΕΠΥ προσχολικής και σχολικής ηλικίας”.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε βασικές τεχνικές για την τροποποίηση δύσκολων συμπεριφορών για παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας και τη διαχείριση χρόνου σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους με ΔΕΠΥ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 50 (απευθύνεται σε επαγγελματίες και γονείς)

Εισηγήτρια: Τ. Κόρπα

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Πληροφορίες: 

Κατηγορίες: εκδήλωση