Οδηγίες για την αναγνώριση της διαταραχής και τη διαχείριση μαθητών με ΔΕΠΥ.

Χρήσιμο για εκπαιδευτικούς.

Κατηγορίες: έκδοση