29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής: Ηράκλειο Κρήτης
Γλώσσα: Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Εγγραφή: Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας congress.adhd.gr

Κατηγορίες: συνέδριο